Eindexamenstof in de praktijk

Leerlingen van het Van Maerlant Lyceum spelen als voorbereiding op hun eindexamen historische scène’s uit de 80-jarige oorlog in Eindhoven na bij preHistorisch Dorp. 

In historische kostuums enbewapend met hellebaard en musketten voelen, ruiken en ervaren de leerlingen hoe het is om muskieter, Spaans soldaat of Eindhovens burger te zijn. 

De leerlingen beelden onder meer het beleg van Eindhoven uit en de strijd tussen Spanjaarden en de Republiek.Het Van Maerlant Lyceum is van oudsher een school waar cultuur een grote rol speelt. Na deze pilot wordt het programma Oorlog, mijn arme schapen! aangescherpt en is het beschikbaar voor alle middelbare scholen.  

Het publiek kan in de zomerweek zelf aan de historische scène’s deelnemen tijdens themaweek rond de 80-jarigeoorlog.

AGENDA


prehistorische midzomermarkt
17 & 18 juni

Dit weekend bezoek je de prehistorische midzomermarkt en oude ambachtslieden zoals pottenbakkers...... Het oudste gedeelte van het openluchtmuseum is het decor van een bijzondere gebeurtenis.

bekijk het evenement >


Björn van der Doelen op het middeleeuws Marktplein

Eindhovens zanger Björn van der Doelen speelt op 9 september een akoestisch concert op het middeleeuws Marktplein. Sfeervolle haardvuren, de herbergier van Den Bonten Os schenkt streekbier. 

bekijk het evenement >


Nationale Museumweek ons echte goud
Was op 16 - 24 april

De Nationale Museumweek van 16 tot en met 24 april zet de schijnwerpers op een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. U kunt het ontdekken door verrassende initiatieven, binnen en buiten de muren van het museum. Dichterbij dan je denkt!

bekijk het evenement >