Eindexamenstof in de praktijk

Leerlingen van het Van Maerlant Lyceum spelen als voorbereiding op hun eindexamen historische scène’s uit de Tachtigjarige Oorlog in Eindhoven na bij preHistorisch Dorp. 

In historische kostuums en bewapend met hellebaard en musketten voelen, ruiken en ervaren de leerlingen hoe het is om musketier, Spaans soldaat of Eindhovens burger te zijn. 

De leerlingen beelden onder meer het beleg van Eindhoven uit en de strijd tussen Spanjaarden en de Republiek. Het Van Maerlant Lyceum is van oudsher een school waar cultuur een grote rol speelt. Na deze pilot wordt het programma Oorlog, mijn arme schapen! aangescherpt en is het beschikbaar voor alle middelbare scholen.  

Het publiek kan in de zomerweek zelf aan de historische scène’s deelnemen tijdens themaweek rond de Tachtigjarige Oorlog.

AGENDA


Nationale Museumweek ons echte goud
Was op 16 - 24 april

De Nationale Museumweek van 16 tot en met 24 april zet de schijnwerpers op een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. U kunt het ontdekken door verrassende initiatieven, binnen en buiten de muren van het museum. Dichterbij dan je denkt!

bekijk het evenement >


De Romeinen komen! schrijf jij geschiedenis?
Was op 30 april - 8 mei

De Romeinen komen in de meivakantie! Ontdek het leven van deze veroveraars en bewonder de welvaart die ze naar onze streken brachten. Bouw jij mee aan een inheems-Romeins gebouw?

bekijk het evenement >


De échte wereld van Jeroen Bosch
Was op 3 juli

Zondag 3 juli beleef je magie en bijgeloof in de middeleeuwse wereld van Jeroen Bosch.

bekijk het evenement >