Eindhoven Museum verheugd met advies bijdrage Cultuurraad

Eindhoven Museum neemt met veel interesse kennis van het advies van de Cultuurraad Eindhoven. “Wij zijn verheugd dat de Cultuurraad adviseert om de bijdrage aan het museum op dezelfde hoogte te continueren”, stelt dr. Ward Rennen, directeur Eindhoven Museum. “Dit stelt het museum in staat om haar ambities en plannen zoals beschreven in het Activiteitenplan 2017-2020 te realiseren”.

.

Sterkere concentratie met de collectie op de naoorlogse periode

Eindhoven Museum concentreert zich met haar collectie zich sterker op de naoorlogse periode. Het preHistorisch Dorp blijft hierbij de plek over de vroegere geschiedenis. Met de collectie wil het museum zich sterker richten op inwoners uit de regio Eindhoven en/of hun ouders die zelf de naoorlogse periode hebben meegemaakt.

Eigen onderzoek wijst uit dat Eindhovenaren een bovenmatige interesse in de Tweede Wereldoorlog hebben, net zoals in het dagelijkse leven, ambachten, industrie, groei en ontwikkeling in de stad. Eindhoven Museum organiseert tentoonstellingen zelfstandig én in samenwerking met andere partijen op uiteenlopende tijdelijke locaties.

De geschiedenis-dichtbij

In 2015 organiseerde het museum de tentoonstelling Haar stad. Aan een nieuwe tentoonstelling Stad in beweging wordt op dit moment samen met o.a. DAF Museum, RHCe en het Designhuis gewerkt. In de agenda ligt de nadruk op de na-oorlogse periode, de geschiedenis-dichtbij, zoals mensen deze zelf nog meegemaakt hebben.

Virtual Reality ontdekroute

Eindhoven Museum omarmt nieuwe presentatie-technologieën. Een interactieve Virtual Reality ontdekroute zal begin 2017 in de eerste versie voor het publiek toegankelijk zijn in preHistorisch Dorp.

Eigen verdienvermogen

Eindhoven Museum start met het traject wijzer werven (ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Opbouw en verbreding van sponsorrelaties en fondsenwerving zal bijdragen aan meer eigen inkomsten. Het museum staat aan het begin van dit traject en zal in 2017 de eerste concrete stappen zetten.

Netwerkmuseum

Eindhoven Museum opereert in toenemende mate als een netwerkmuseum. Zorgvuldige afstemming met samenwerkingspartner staat altijd voorop. Het museum kijkt daarbij nadrukkelijk naar de kwaliteiten die alle betrokken partijen inbrengen. Eindhoven Museum heeft op dit vlak ervaring opgedaan met het penvoerderschap van Stad in beweging. 

AGENDA


Nationale Museumweek ons echte goud
Was op 16 - 24 april

De Nationale Museumweek van 16 tot en met 24 april zet de schijnwerpers op een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. U kunt het ontdekken door verrassende initiatieven, binnen en buiten de muren van het museum. Dichterbij dan je denkt!

bekijk het evenement >


De Romeinen komen! schrijf jij geschiedenis?
Was op 30 april - 8 mei

De Romeinen komen in de meivakantie! Ontdek het leven van deze veroveraars en bewonder de welvaart die ze naar onze streken brachten. Bouw jij mee aan een inheems-Romeins gebouw?

bekijk het evenement >


De échte wereld van Jeroen Bosch
Was op 3 juli

Zondag 3 juli beleef je magie en bijgeloof in de middeleeuwse wereld van Jeroen Bosch.

bekijk het evenement >