De historische collectie van Eindhoven Museum omvat een breed spectrum aan werken en objecten die met het verleden van Brabant en Eindhoven verbonden zijn: naast de kunstwerken spelen volkskunde-objecten een belangrijke rol in de collectie.

The historical collection of Eindhoven Museum encompasses a broad range of works and objects connected to the past of Brabant and Eindhoven: besides the works of art, ethnological objects are an important part of the collection 

Regional Art

The works of art are comprised of paintings, graphic art, sculptures and coin art. For the most part the artist have regional bonds. On the one side artists come from the region. They were inspired by painting villages like Heeze and Bladel. On yhe othre side the artistic atmosphere of the region has drawn many artists from afar, who found their inspiration in the authenticity of these parts. Since the nineteenth century it is impossible to think of Eindhoven without its artistic atmosphere. 

Ethnology


Daily life in the region is not only registered in its art collection but also the ethnological collection paints a good picture, The ethnological artefacts cover different themes: textile, crafts, clocks, silver and copper objects, archeological finds, craft industry in Eindhoven, daily life and religion. The historical collection of the museum also contains artefacts which are exclusive to Eindhoven: banners of societies from Eindhoven, objects of the industries of Eindhoven, like the tophats by Spoorenberg or the mayoral chair of Eindhoven.


In the database underneath  (optimalised for desktop browser) you will find more information about the artefacts in the collection. 

Collection

De kunstwerken bestaan uit schilderkunst, grafische kunst, beeldhouwkunst en penningenkunst. De kunstenaars zijn vooral bij de regionale omgeving betrokken. Enerzijds zijn het kunstenaars die afkomstig zijn uit de regio. Zij waren geïnspireerd door schildersdorpen als Heeze en Bladel. Anderzijds heeft de artistieke sfeer van de regio veel kunstenaars van heinde en verre aangetrokken, die hun inspiratie in de authenticiteit van de omgeving vonden. De artistieke sfeer is dan ook al sinds eind 19e eeuw niet meer weg te denken uit Eindhoven.

Volkskunde

Het dagelijks leven in de regio vanaf de 19e eeuw is niet alleen te zien in de kunstwerken, maar ook de volkskundecollectie geeft een goed beeld. De volkskunde-objecten behandelen verschillende thema’s: textiel, ambachten, klokkenwerken, zilveren en koperen objecten, archeologische vondsten, Eindhovense nijverheid, dagelijks leven en religie. De historische collectie van het museum bewaart ook objecten die bijzonder zijn voor Eindhoven: vaandels van Eindhovense verenigingen, objecten van Eindhovense industrie zoals de hoge hoeden van Spoorenberg of de burgemeesterstoel van Eindhoven.

Bekijk hier de website van de collectie.