Eindexamenstof in de praktijk

Leerlingen van het Van Maerlant Lyceum spelen als voorbereiding op hun eindexamen historische scène’s uit de Tachtigjarige Oorlog in Eindhoven na bij preHistorisch Dorp. 

In historische kostuums en bewapend met hellebaard en musketten voelen, ruiken en ervaren de leerlingen hoe het is om musketier, Spaans soldaat of Eindhovens burger te zijn. 

De leerlingen beelden onder meer het beleg van Eindhoven uit en de strijd tussen Spanjaarden en de Republiek. Het Van Maerlant Lyceum is van oudsher een school waar cultuur een grote rol speelt. Na deze pilot wordt het programma Oorlog, mijn arme schapen! aangescherpt en is het beschikbaar voor alle middelbare scholen.  

Het publiek kan in de zomerweek zelf aan de historische scène’s deelnemen tijdens themaweek rond de Tachtigjarige Oorlog.

AGENDA


Openingsweekend
30 - 31 maart 2019

Zaterdag 30 maart komt Kinderburgemeester Loïs van Rooij de poorten van het preHistorisch Dorp openen voor het nieuwe seizoen. Zeker toepasselijk, omdat het museum eind vorig jaar nog werd verkozen tot hét Kidsproof Museum van Noord-Brabant.

bekijk het evenement >


De Romeinen komen!
28 april t/m 5 mei 2019

In het preHistorisch Dorp in Eindhoven nemen de Romeinen de hele week het roer over. Bezoek de mannen én vrouwen uit die tijd. 

bekijk het evenement >


Hemelvaart: gifmengers en kruidenvrouwtjes
30, 31 mei en 1 juni 2019

Ontdek tijdens het Hemelvaart-weekeinde de magische wereld van planten & kruiden: Tegen alles is wel een kruid gewassen!

bekijk het evenement >