Eindhoven Museum verheugd met advies bijdrage Cultuurraad

Eindhoven Museum neemt met veel interesse kennis van het advies van de Cultuurraad Eindhoven. “Wij zijn verheugd dat de Cultuurraad adviseert om de bijdrage aan het museum op dezelfde hoogte te continueren”, stelt dr. Ward Rennen, directeur Eindhoven Museum. “Dit stelt het museum in staat om haar ambities en plannen zoals beschreven in het Activiteitenplan 2017-2020 te realiseren”.

.

Sterkere concentratie met de collectie op de naoorlogse periode

Eindhoven Museum concentreert zich met haar collectie zich sterker op de naoorlogse periode. Het preHistorisch Dorp blijft hierbij de plek over de vroegere geschiedenis. Met de collectie wil het museum zich sterker richten op inwoners uit de regio Eindhoven en/of hun ouders die zelf de naoorlogse periode hebben meegemaakt.

Eigen onderzoek wijst uit dat Eindhovenaren een bovenmatige interesse in de Tweede Wereldoorlog hebben, net zoals in het dagelijkse leven, ambachten, industrie, groei en ontwikkeling in de stad. Eindhoven Museum organiseert tentoonstellingen zelfstandig én in samenwerking met andere partijen op uiteenlopende tijdelijke locaties.

De geschiedenis-dichtbij

In 2015 organiseerde het museum de tentoonstelling Haar stad. Aan een nieuwe tentoonstelling Stad in beweging wordt op dit moment samen met o.a. DAF Museum, RHCe en het Designhuis gewerkt. In de agenda ligt de nadruk op de na-oorlogse periode, de geschiedenis-dichtbij, zoals mensen deze zelf nog meegemaakt hebben.

Virtual Reality ontdekroute

Eindhoven Museum omarmt nieuwe presentatie-technologieën. Een interactieve Virtual Reality ontdekroute zal begin 2017 in de eerste versie voor het publiek toegankelijk zijn in preHistorisch Dorp.

Eigen verdienvermogen

Eindhoven Museum start met het traject wijzer werven (ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Opbouw en verbreding van sponsorrelaties en fondsenwerving zal bijdragen aan meer eigen inkomsten. Het museum staat aan het begin van dit traject en zal in 2017 de eerste concrete stappen zetten.

Netwerkmuseum

Eindhoven Museum opereert in toenemende mate als een netwerkmuseum. Zorgvuldige afstemming met samenwerkingspartner staat altijd voorop. Het museum kijkt daarbij nadrukkelijk naar de kwaliteiten die alle betrokken partijen inbrengen. Eindhoven Museum heeft op dit vlak ervaring opgedaan met het penvoerderschap van Stad in beweging. 

AGENDA


Sfeervolle bedrijfs-, kerst-, & midwinterborrel
winter 2018-2019

Wat is er leuker dan het jaar goed af te sluiten met uw medewerkers of gezellig met collega’s vooruit te blikken op het nieuwe jaar! In de spannende en verrassende omgeving van de sfeervolle herberg Den Bonten Os ontvangen wij u graag. Te midden van de ambachtshuizen aan het historisch marktplein beleeft u een authentieke middeleeuwse sfeer.

bekijk het evenement >


Seizoensopening [2019]
30-31 maart 2019

We gaan weer open! Helpen jullie ons mee met de leukste historische activiteiten? Zet het alvast in je agenda zaterdag 30 maart 2019!

bekijk het evenement >


Vikingfestival
8 t/m 10 juni 2019

Het meest succesvolle evenement van het jaar! In 2019 met nog meer vroegmiddeleeuwse Vikingen, Friezen en andere historisch bewoners uit de tijd van Franken & Vikingen. Met dit jaar nog meer ambachten, een nog grotere Vikingmarkt en nog meer shows. Met Vikingdiner (op reservering)! Hier moet je bij zijn!

bekijk het evenement >