Overzicht bijeenkomsten VONK* april

Overzicht bijeenkomsten VONK* april

Bijeenkomsten schetsontwerp VONK*

Op dinsdag 20 en donderdag 22 april zijn digitale bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het schetsontwerp van VONK*. Op voorhand zijn omwonenden per brief uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Ongeveer 30 personen hebben zich in totaal aangemeld. 

Het doel van de bijeenkomsten was om samen met de omwonenden te brainstormen over de ruimtelijke inpassing van VONK*. Na een korte inhoudelijke presentatie van Linda Blaauboer en Marco Vermeulen kreeg men de gelegenheid om mee te denken en vragen te stellen over het schetsontwerp.

Dinsdag 20 april

00.00: Introductie                     
03.59: Toelichting proces          
15.45: Toelichting schetsontwerp    
28.15: Onderzoeken                      
29.55: Terras/horeca                        
32.27 & 45.15: Parkeren                                
33.40: Relict van heliport                 
36.55: Inrichting van de Vleut

De tekst voor donderdag 22 april gaat verder onder deze video.

40.03: Bodemvervuiling                
42.35: Rijschool Leeuw
47.45: Afscheiding terrein              
50.35: Fiets en wandelpaden
55.08: Vonken
58.50: Exploitatie en gebouwen
1.05.48: Verkeer
1.10.12: Afsluiting        

Donderdag 22 april

00.00: Introductie          
04.18: Toelichting proces      
14.33: Toelichting schetsontwerp
28.20: Fiets- en wandelpaden       
46.44: Openbaarheid terrein       
49.03: Horeca                    
01.00.12: Museumconcept        
01.08.53 & 01.22.50: Parkeren en verkeer   
 

01.14.31: Spreiding bezoekers       
01.21.38: Natuurvriendelijke oevers   
01.28.28: Afsluiting