Privacyverklaring

Privacyverklaring Eindhoven Museum: preHistorisch Dorp en cultuurhistorische stadscollectie

Laatste wijziging: 15 maart 2019 

Inleiding

Eindhoven Museum respecteert jouw privacy. Om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren en onze dienstverlening aan jou te optimaliseren, verwerken wij persoonsgegevens. Eindhoven Museum draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Eindhoven Museum verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Eindhoven Museum streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheersmaatregelen om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer je aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft je privacy gewaarborgd.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Op verschillende momenten in je contact met ons, verwerken wij je persoonsgegevens. Je kunt hierbij denken aan wanneer je bij ons digitaal tickets aankoopt, een arrangement boekt, je aanmeldt voor de nieuwsbrief of ons tevredenheidsonderzoek of een evenement of activiteit bezoekt. De persoonsgegevens die wij dan verwerken zijn alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor dat proces. Je kunt hierbij denken aan je naam, e-mailadres, telefoonnummer en financiële contactinformatie.

Als je bij ons solliciteert, bij ons in dienst komt of voor ons vrijwilliger wordt, dan zullen wij ook gegevens verwerken die daarvoor nodig zijn en/of wettelijk verplicht zijn, zoals een kopie van je identiteitsbewijs, een VOG-verklaring en adresgegevens.

De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Eindhoven Museum dienstverlening en activiteiten. Als je geen prijs meer stelt op deze informatie, kun je je hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in een nieuwsbrief of Eindhoven Museum hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@eindhovenmuseum.nl of Eindhoven Museum, Boutenslaan 161B, 5633 TV in Eindhoven

Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Bewaartermijn 

De privacywetgeving geeft aan dat gegevens alleen zo lang bewaard mogen worden als dat zij gebruikt worden. Voor een aantal gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Je kunt hierbij denken aan de financiële gegevens als je bij ons in dienst bent en die 7 jaar bewaard dienen te worden. Eindhoven Museum houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen als dit van toepassing is en bewaart persoonsgegevens niet langer dat strikt nodig.

Beveiliging 

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons beleid. Zo is bijvoorbeeld onze website preHistorischDorp.nl uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarvoor kun je met ons contact opnemen. Ook heb je recht op vergetelheid en dataportabiliteit waar dat niet in strijd is met wettelijke verplichtingen en de wettelijke bewaartermijn. Voor meer informatie over deze rechten verwijzen wij je naar de website van de autoriteit persoonsgegevens. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Nieuwsbrief

Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Je e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst verstrekken wij uiteraard niet aan derden.

Cookies

De websites EindhovenMuseum.nl en preHistorischDorp.nl maken gebruik van cookies.. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Eindhoven Museum beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Eindhoven Museum na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Eindhoven Museum gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door Eindhoven Museum en hun functionaliteit. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies

Deze worden alleen geplaatst als je toestemming geeft.

Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Eindhoven Museum inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Eindhoven Museum de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Eindhoven Museum kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook

Als je ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Eindhoven Museum cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van je status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan een van de websites van Eindhoven Museum bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter

Eindhoven Museum plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de een van de websites van Eindhoven Museum bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Links

Op de websites van Eindhoven Museum zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Eindhoven Museum kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Eindhoven Museum? Dan kun je deze richten aan Eindhoven Museum, Boutenslaan 161B, 5633 TV in Eindhoven of per e-mail info@eindhovenmuseum.nl

Mocht je het ergens niet mee eens zijn, dan heb je ook altijd de mogelijkheid contact op te nemen met de autoriteit persoonsgegevens

Wijziging van privacyverklaring

Eindhoven Museum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Eindhoven Museum adviseert je regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contactgegevens

Eindhoven Museum
Boutenslaan 161B
5644 TV Eindhoven
040 - 252 22 81
info@eindhovenmuseum.nl
IBAN NL75 RABO 0129 0198 60
BIC RABONL2U
BTW NL 009076049.B.01
KvK 41089337