Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Met een bezoek aan het preHistorisch Dorp maak je een reis door de tijd, en ontsnap je even aan het moderne leven. Jij komt bij ons tijdens jouw offline én online bezoek op de eerste plaats. Voor onze dienstverlening hebben we soms informatie van je nodig. We vinden het belangrijk dat je weet dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uit waarom en op welke manier wij jouw persoonsgegevens verwerken.


Het preHistorisch Dorp verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.


Het preHistorisch Dorp streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheersmaatregelen om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer je aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. 


Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
De gegevens die wij van je verwerken is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens verwerken. Je kunt onderscheid maken tussen boekingen, reserveringen en kaartverkoop, (digitale) marketing en bedrijfsvoering.


Boekingen, reserveringen en kaartverkoop
Als je bij ons digitaal een ticket koopt, een arrangement boekt of een andere dienst afneemt, dan hebben wij daar persoonsgegevens voor nodig. Algemeen gebruiken wij daarvoor contactgegevens en waar nodig, zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van offertes, financiële informatie. Voor tickets en boekingen is een e-mailadres nodig om de tickets naartoe te kunnen sturen.  


Verwerking digitale gegevens
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens anoniem bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surf- en koopgedrag en continu verbeteren van onze website en werkprocessen.


(Digitale) marketing
Wij maken gebruik van cookies. Daarover kun je meer lezen in onze cookieverklaring.
Je kunt jezelf aanmelden voor onze nieuwsbrief. Daarvoor hebben wij je naam en e-mailadres nodig. Je kunt je ook net zo gemakkelijk en te allen tijde weer afmelden voor de nieuwbrief. 
Wij laten geregeld tevredenheidsonderzoeken afnemen. Voor deze onderzoeken hebben wij alleen een e-mailadres nodig. 
Wij maken gebruik van verschillende vormen van social media. Via deze media kun je met ons contact opnemen, vragen stellen en meedoen aan wedstrijden. In deze gevallen gelden de privacyvoorwaarden van het gebruikte medium.
Voor Facebook maken we gebruik van een API. zodat we er onder andere voor zorgen dat je niet steeds dezelfde advertentie te zien krijgt.


Bedrijfsvoering
Als je bij ons solliciteert, bij ons in dienst komt of voor ons vrijwilliger wordt, dan zullen wij de gegevens verwerken die daarvoor nodig zijn en/of wettelijk verplicht zijn, zoals een kopie van je identiteitsbewijs, een VOG-verklaring, adresgegevens en in voorkomende gevallen financiële gegevens. Verdere gegevensverwerking is terug te vinden in onze personeelsgids.
Van leveranciers en samenwerkingspartners verwerken wij alleen gegevens als deze nodig zijn. Veelal gaat het dan om zakelijke contactgegevens en financiële gegevens


Hoe lang bewaren wij je gegevens?
De privacywetgeving geeft aan dat gegevens alleen zo lang bewaard mogen worden als dat zij gebruikt worden. Voor een aantal gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Dit is vooral van toepassing op gegevens die verwerkt worden voor de personeelsadministratie. Het preHistorisch Dorp houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen als dit van toepassing is en bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig.


Hoe beveiligen wij je gegevens? 
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons beleid. 


Verwerkingen door derden
Het preHistorisch Dorp maakt gebruik van diensten van derden voor haar informatievoorziening zoals clouddiensten en SaaS-oplossingen. Wij gaan zorgvuldig te werk bij de selectie van deze verwerkers. Met al onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst conform de wetgeving waarin onder meer afspraken gemaakt zijn over de informatiebeveiliging. 


Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarvoor kun je met ons contact opnemen via info@prehistorischdorp.nl. Ook heb je recht op vergetelheid en dataportabiliteit waar dat niet in strijd is met wettelijke verplichtingen en de wettelijke bewaartermijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.


Nieuwsbrief
We sturen je alleen een nieuwsbrief met jouw toestemming. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven meer? Uitschrijven is zo gedaan: via de link onderaan je e-mail. 


Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over het privacybeleid van het preHistorisch Dorp, dan kun je deze richten aan het preHistorisch Dorp, Boutenslaan 161B, 5633 TV in Eindhoven of per e-mail info@prehistorischdorp.nl


Wijzigen van privacyverklaring
Het preHistorisch Dorp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het bezoek van de website te monitoren. We kunnen deze data niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vind je een lijst van cookies die we plaatsen.


Social media cookies
Deze worden alleen geplaatst indien je toestemming geeft. Deze zorgt ervoor dat je op Facebook relevante content van het preHistorisch Dorp te zien krijgt. Op deze manier kunnen we je online nog beter van dienst zijn.


Google Analytics:
Via Google Analytics wordt op onze website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Via deze cookies krijgt het preHistorisch Dorp inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen of populaire pagina’s. Op deze manier kan het preHistorisch Dorp de communicatie beter afstemmen op jouw behoeften. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:
• We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
• We hebben de laatste nummers van het IP-adres gemaskeerd;
• We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om gegevens met Google te delen uitgezet;
• We maken geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Je kunt ook informatie vinden onder het help-menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.


Links
Op de websites van het preHistorisch Dorp zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.