8.000 voor Chr. Jagerskamp Steentijd
500 - 50 voor Chr. Langschuur Brons - en ijzertijd
500 - 50 voor Chr. Werkschuurtje Brons- en ijzertijd
500 - 50 voor Chr. Het kleine huis Brons- en ijzertijd
500 - 50 voor Chr. Varkenskraal Brons- en ijzertijd
500 - 50 voor Chr. Schapenboerderij Brons- en ijzertijd
500 - 50 voor Chr. Leemput Brons- en ijzertijd
2.500 voor Chr. - 100 na Chr. Grafheuvels Tijd van de eerste boeren
500 - 50 voor Chr. Heilige eik Tijd van de eerste boeren
0 - 100 na Chr. Poortgebouw Romeinse tijd
0 - 100 na Chr. Romeinse werkschuur Romeinse tijd
0 - 100 na Chr. Runderhoeve Romeinse tijd
500 - 50 voor Chr. Werkschuur Romeinse tijd
0 - 100 na Chr. Kruidentuin Romeinse tijd
950 - 1.050 na Chr. Adellijke Hoeve Vroege middeleeuwen
950 - 1.050 na Chr. Boogbaan Vroege middeleeuwen
1.050 - 1.500 na Chr. Arena Vroege middeleeuwen
1.050 - 1500 na Chr. Ambachtenhuis Late middeleeuwen
1.550 - 1.650 na Chr. Smederij Late middeleeuwen
1.550 - 1.650 na Chr. Middeleeuwse feesttent Late middeleeuwen
1.550 - 1.650 na Chr. Herberg Den Bonten Os Vroegmoderne tijd
1.568 - 1.648 na Chr. Marktplein Vroegmoderne tijd
1.550 - 1.650 na Chr. Kapel Vroegmoderne tijd
1.550 - 1.650 na Christus Pottenbakkershuis Vroegmoderne tijd
1.550 - 1.650 na Chr. Tolhuys / Receptie Vroegmoderne tijd