Bijgebouwtjes in Eindhoven

Bijgebouwtjes in Eindhoven

Door Anneke Boonstra

Bij opgravingen kwamen bij boerderijen veel spiekers of schuurtjes voor met 4, 6 of 9 palen. Er zijn ook kleinere huisplattegronden gevonden, die waarschijnlijk geen woonhuizen waren maar schuren voor werk of opslag. Deze waren broodnodig om oogst, gereedschap en karren droog te houden, daar ben ik heilig van overtuigd. 


Wij hebben er vanaf 1983 ontzettend veel gebouwd, opgelapt, hersteld of afgebroken. Ook te vaak met te weinig vrijwilligers en te snel of te flodderig gebouwd.

 Lees voor meer informatie verder in de volgende pdf van Anneke: