Over de stichting

Over de stichting

Over de stichting

Het preHistorisch Dorp is onderdeel van Eindhoven Museum. Stichting Eindhoven Museum is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Lees meer over het beleid en de financiële huishouding van onze stichting.

ANBI

Elke ANBI heeft een publicatieverplichting voor het beleid en de financiële huishouding. Naast de Stichting Eindhoven Museum is er een aparte Stichting Museum Kempenland Eindhoven.

Naam van de instelling:     Stichting Eindhoven Museum 
RSIN/fiscaal nummer:        009076049  
BTW-nummer:                    NL009076049B01 
KvK-nummer:                     41089337

De Stichting Eindhoven Museum heeft als doel:

 • Het exploiteren van een of meerdere musea en het bevorderen van het bewustzijn van de cultuurhistorie en het erfgoed van de
        stad en de regio Eindhoven bij een zo breed mogelijk publiek;
 • Het organiseren van educatieve en publieksactiviteiten over erfgoed en cultuurhistorie;
 • Het beheren en behouden van een museale collectie;
 • Het tentoonstellen van objecten uit de museumcollectie;
 • Het verrichten van historisch onderzoek.

De stichting dient met de verwezenlijking van haar doel het algemeen belang. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Jaarverslagen

Eindhoven Museum blikt terug op voorgaande jaren in het jaarverslag.

Eindhoven Museum kijkt vooruit met het meerjarenbeleidsplan:

Raad van Toezicht

Tot voor kort hanteerde EM een bestuur-directiemodel. Sinds januari 2021 is EM een stichting met een Raad van Toezicht (RvT) – bestuurder model. Nieuwe statuten en regelementen zijn opgesteld, waarbij de principes vanuit de Governance Code Cultuur leidend zijn. De Raad van Toezicht van de Stichting Eindhoven Museum bestaat de volgende leden:

 • Rob van 't Hullenaar (voorzitter)
 • Ingrid Niessing
 • Merel Franke
 • Koen Sanders
 • Karin Mastenbroek

Beloningsbeleid en WNT-verantwoording

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks € 1.200,- vergoeding voor onkosten en hun werkzaamheden voor het museum. De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt € 1.800,-. De bezoldiging van de directeur-bestuurder valt binnen de WNT-normen en vind je hier. De nieuwe bestuursvorm versterkt de onafhankelijkheid van de RvT en onderschrijft de scheiding van verantwoordelijkheden tussen de bestuurder en de RvT. Deze zijn statutair vastgelegd. 

Eindhoven Museum hanteert de cao Dagrecreatie. Hieraan is het beloningssysteem van de cao Recreatie gekoppeld.

Verbinding

Dankzij Interconnect genieten onze medewerkers én bezoekers van de snelste internetverbinding.


Heb je vragen over onze stichting?

Stuur je vraag dan per e-mail naar info@prehistorischdorp.nl.